Epälineaarinen arvoketju

09.06.2023

Yhteiskunta on muuttunut lyhyessä ajassa rauhallisesta maatalous yhteiskunnasta hektiseksi teknologia yhteiskunnaksi. Toisten on vaikea pysyä perässä ja toiset karkaa edellä. 

Tutkija- ja kirjoittajakoulutus auttavat hahmottamaan elinympäristöä ja sen muutoksia.  Epälineaarinen arvoketju on suunnottelututkimukseen perustuva väitöskirja. 

Vielä 1990 -luvun alussa suomalaiset yritykset tekivät tuotteen alusta loppuun. Metsästä markkinoille. Yhteistyöaste oli 1990 luvun alussa 5%, tämä tarkoitti alihankintoja. Japanin ja Etelä-Korean yhteistyöaste oli 97%. Yritykset olivat laajoja alihankintamattoja. Suomi pyrki koulutusratkaisuilla saamaan yrityksiin elinvoimaa ja kansainvälisyyttä.