Yhteiskunnan kehitys

10.06.2023

Epälineaarinen arvoketju kuvaa tuotteen rakentumisen nykyajan arvoverkostossa. Teos on kirjailijan analyysi teollisesta muutoksesta.